اطلاعیه

بسمه تعالی

ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران و سازمان ها و موسسات آموزشی و علمی همکار در برگزاری باشکوه سومین کنفرانس به اطلاع دوستان پژوهشگر می رساند با توجه به پایان کنفرانس در تاریخ ۲۴ خرداد، با این حال این دبیرخانه تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه- ساعت ۱۲ ظهر فعال می باشد.همچنین با توجه به درخواست مکرر پژوهشگرانی که به هردلیل در اختتامیه حضور نداشته اند ، مبنی بر دریافت اصل گواهی ها به دلیل مصاحبه دکتری،ایام امتحانات و دفاع پایان نامه، لطفا جهت این امر به ایمیلی که هنگام ثبت نام و ارسال مقاله وارد کرده اید مراجعه نمایید.توجه بفرمایید که با توجه به صدور اتوماسیونی گواهی ها چه برای حاضرین و چه برای غایبین در روز اختتامیه (درج شماره،تاریخ،مهر کنفرانس،امضا و ….. بصورت رایانه ای در گواهی ها) در اندازه آ۴و ارسال آن به ایمیل ارسال کننده مقاله، گواهی ها  بصورت جداگانه پست نخواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه : info@3dmf97.com

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس