شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمد کاظمی

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد

مسئول برنامه ریزی : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله